This course is not open for enrollment

Communication

Communicate directly and clearly. Understand how to use the power of communication to your benefit.

Course Summary

Communicate directly and clearly. Understand how to use the power of communication to your benefit.

Course Curriculum

Markus Amanto

Markus Amanto är en uppskattad författare, talar och utbildare. Han har arbetat med att utveckla ledare, team och organisationer i Asien, Europa och Nordamerika i över 25 års tid.

Han böcker inkluderar “Ledarskapsskolan ­ - Vem är det som kör egentligen?” och ”Grunderna i gruppdynamik”.

Han har haft flera positioner som chef. När han arbetade som säljare byggde han en säljorganisation med 400 personer i de nordiska länderna.

Han startade sin egen konsultverksamet 1998 och har arbetat som certifierad handledare för UGL­kurser i flera års tid. Han är även certifierad i användningen av SDI (Strength Deployment Inventory). Han är även utbildad inom emotionell debriefing, psykosyntes och har även deltagit i Anthony Robbins Mastery University.

Till kunderna hör bland annat Stockholms Universitet, Nasdaq, Kongsberg Automotive, KPMG, Pitney Bowes, Tetra Pak, AstraZeneca, Svenska kyrkan och ALMI.

Markus talar flytande Svenska, Engelska, Finska och Spanska. Han kan också kommuniera väl på Danska och Norska.

John Smith

Developer

Highly Recommended Course. Easy to Understand, Informative, Very Well Organized. The Course is Full of Practical and Valuable for Anyone who wants to Enhance their Skills. Really Enjoyed it. Thank you!!

Course Pricing